สิ่งที่ได้จากวิชานี้

posted on 30 Jun 2016 08:57 by nongpin4653

1.ได้รู้จักการค้นหาความรู้ด้วยตนเอง

 

2.ได้รู้สถานที่ที่สำคัญของจังหวัดต่างๆ

 

3.ได้รู้ถึงวัฒนธรรมของจังหวัดต่างๆ

 

edit @ 20 Jul 2016 16:52:14 by pin

edit @ 20 Jul 2016 16:53:08 by pin

Comment

Comment:

Tweet